Author: administrator

0

मकैबालीमा लाग्ने प्रमुख कीराहरू र तिनको व्यवस्थापन विधि

मकैबालीमा लाग्ने प्रमुख कीराहरू र तिनको व्यवस्थापन विधि नेपालमा मकै खेती उच्च पहाड, पहाड र तराई सबै ठाउँमा गरिन्छ तर मध्यपहाडको लागि प्रमुख खाद्यान्न र राष्ट्रियस्तरमा धानपछिको दोस्रा खाद्यान्नबाली हो । साधारणतया मकै छरेदेखि...